HOLDEREN - 99

     HOLDEREN

 

Holderen er et fiskerikt vann med mange svære rugger. Vi fikk ikke opp kilosfiskene denne gangen, men det ble mye fin ørret og sik og ei og anna tvilsom ålkjeis.

 

 

Vi satset på oterfiske fra båt, spinner - fiske fra land og av og til  noen kast med flua.

                      

 

 

Harr til  venstre, ålkjeis og Vegard til høyre..

                   

 

  Holderen 99    Gutta på tur     Fiske - Holderen  Fiske - Skjelbreda     Dagligliv